DOFINANSOWANIA

O korzyściach wynikających z inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) słychać wiele opinii. Zanim podejmie się decyzję w sprawie działań w tej sferze, warto jednak przeznaczyć chwilę na zapoznanie się z opcjami dotyczącymi uzyskiwania wsparcia finansowego dla tego rodzaju projektów. W większości przypadków instalacje OZE są już samoistnie opłacalnymi rozwiązaniami. Niemniej jednak aktualne przepisy prawne oraz dostępne oferty finansowe zazwyczaj umożliwiają pozyskanie funduszy, które zwiększają potencjalne zyski.